Menkenja

U spreekt mijn taal

Ik wist niet Wie U was
Totdat U rechtstreeks tot mij sprak
Ik had U nooit echt gehoord
Maar U kwam opeens dichtbij
Uit de duisternis scheen licht
Recht in mijn hart
En ik kon helder zien!

U hebt de woorden van eeuwig leven, Heer
Tot Wie kan ik mij anders keren?

“Mwan alam - ben jij” [Makaa]
Zegt U tot mij
Ik kom dichtbij
En ik luister, Heer

En ik weet:
God i save long tokples bilong mi [Tok Pisin]
Parmeshwar meri bhasha bolte he [Hindi]
Laamɗo ana-haala ɗemngal am [Fulfulde]
U spreekt mijn taal

‘Tis iets wat wereldwijd gebeurt
Dat U bevrijding brengt
Dat Uw Woord gaat leven
Als ze zelf gaan lezen
In hun eigen taal
Recht in hun hart
Waar U vernieuwt

U hebt de woorden van eeuwig leven, Heer
Laat alle volken het horen!

[Tok Pisin]
Em i lukim mi
Ik zie dat U mij ziet
“Yu bihainim mi” - mi kam
Ja ik volg, Heer

[Fulfulde]
“Jokkam”, zegt U tot mijn hart
Ik hoor U nu duidelijk
Ik roep: “Miɗo wara!’
Ja ik kom, Heer

[Hindi]
Wo mujhe dekhta he
Ik ben niet onzichtbaar voor U
Als U vraagt: “Mere piche ao?”
Ja, me aa reha hu

En ik weet:
God i save long tokples bilong mi [Tok Pisin]
Parmeshwar meri bhasha bolte he [Hindi]
Laamdo ana-haala demngal am [Fulfulde]
U spreekt mijn taal

Parmeshwar meri bhasha bolte he [Hindi]
Laamdo ana-haala demngal am [Fulfulde]
Mmmm
Tokples belong mi [Tok Pisin]